Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://motivaciosiroda.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adatvédelmi nyilatkozat

 • Preambulum

A D & D Motivációs Iroda Koch-Zuberecz Dóra egyéni vállalkozó, kisadózó (Szomód, Szellő utca 6/2., Adószám: 55704766-1-31, „Adatkezelő”) és Szokoli Bernadett (2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B., Adószám: 67440018-1-31, „Adatkezelő”) egyéni vállalkozó és kisadózó által üzemeltett honlap, mint a 2011. évi CXII. törvény 3.§ 9.) pontja szerinti adatkezelők, jelen szabályzatot tevékenységével összefüggésben irányadónak tekinti. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy adatkezelői minőségében végzett tevékenyégüket az irányadó hatályos jogszabályok és jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján végzik.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fent hivatkozott jogszabályok, és az adatkezelői tevékenységgel összefüggésben releváns irányelvek a Szolgáltató honlapján folyamatosan elérhetőek.

A D&D Motivációs Iroda elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és magára nézve kötelezőnek tekint.

 • Irányadó jogszabályok, adatkezelési alapelvek

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles végezni:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelésre irányadóak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatályos határozatai, közleményei és állásfoglalásai.

A.) Elérhetőségek

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: koch-zuberecz.dora@motivaciosiroda.hu, szokoli.bernadett@motivaciosiroda.hu

A szolgáltató levelezési címe:  2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B

B.) Felhasználási feltételek:

A weboldal használata ingyenes. A megadott személyes adatok tárolása, kezelése a Felhasználó(k) azonosítását, a bemutatkozás megkönnyítését, hírlevél küldését, visszaélések megelőzését és felderítését, nyeremények postázását, szolgálja, mely révén lehetővé válik a honlap által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások teljes körű kihasználása, igénybevétele.

C.) Az adatkezelés részletszabályai:

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A D&D Motivációs Iroda tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatközlők által megadott adatokat a D&D Motivációs Iroda határozatlan ideig tárolja. A felhasználó, adatainak megadásával és elküldésével egyidőben tudomásul veszi, beleegyezik és hozzájárul, hogy a szolgáltató a szolgáltatásával összefüggő információk közlését és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A honlapon történő regisztrációkor minden Felhasználónak lehetősége van rá, hogy feliratkozzon a D&D Motivációs Iroda e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, amelyben a társaság aktuális tartalmáról tájékoztatjuk a Felhasználókat. A feliratkozáshoz regisztráció szükséges. Minden hírlevélben küldött üzenetben közzétesszük azt az linket, melyen keresztül a hírlevél bármikor lemondható.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációval, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy alábbi személyes adatait: név, e-mail cím) az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célból kezelje.

Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését szokoli.bernadett@motivaciosiroda.hu e-mail címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Adatkezelő az szokoli.bernadett@motivaciosiroda.hu e-mail címen lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve azok helyesbítését kérje.

Amennyiben a felhasználó kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

A D&D Motivációs Iroda oldalon található képek, információk, csak az Adatkezelő beleegyezésével használhatók fel. Az oldal valamint a rajta található szöveges és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

D.) Jogorvoslati lehetőségek

A honlap használatával kapcsolatos adatkezelésre, illetve a honlap használatára vonatkozó panaszokkal a felhasználó közvetlenül fordulhat a Szolgáltatóhoz, aki az esetleges jogsértő állapot megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben biztosított jogait az illetékes bíróság előtt is érvényesítheti. Az adatkezelés szabálytalansága esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

E.)       Jelen szabályzat hatálya

Jelen adatvédelmi szabályzat a honlapon történő közzététel napján lép hatályba, és hatályban marad annak Szolgáltató által történő visszavonásáig. Szolgáltató jogosult jelen szabályzat tartalmát a vonatkozó jogszabályok változásaihoz igazodva módosítani, a módosításokat jelen szabályzaton átvezetni. Az esetleges módosítások a honlapon történő közzététel napján hatályosulnak.